Grup d'Acció Local de Pesca


Els grups d'acció local de pesca (GALP) són els responsables de proposar i aplicar les estratègies de desenvolupament local, així com de seleccionar les iniciatives que es duran a terme per complir amb les estratègies definides prèviament en els seus Plans Estratègics zonals (PEZ), sempre en comú acord amb l'Autoritat de gestió.

De moment existeix un total de 31 GALP pertanyents a les CCAA d'Andalusia, Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya i Galícia.

Actualment estem en ple procés de creació del futur Grup de Desenvolupament Pesquer de Menorca.
Per això s'han organitzat diversos tallers participatius amb els principals agents implicats per a l'obtenció de l'Estratègia de Desenvolupament.

 

 


La Red Española de Grupos de Pesca (REGP), s'ha constituït sota l'impuls de la Secretaria General de Pesca, i correspon a la Direcció General d'Ordenació Pesquera seva gestió i dinamització. Està integrada per les CCAA, així com pels Grups de Pesca.

La REGP s'utilitza com un instrument per a l'aprenentatge i interacció entre els grups, sent a més el canal d'informació, comunicació i difusió de les activitats realitzades per contribuir al desenvolupament sostenible de les zones pesqueres, en el marc de l'Eix 4 del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).
 

 
 
 

Patrocina:
Unión Europea Gobierno de España CAIB CIME Menorca Reserva de Biosfera

© Associació Leader Illa de Menorca
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS